Att sälja med REDO Fastighetsförmedling

Vår ambition är att försäljningen ska ge våra uppdragsgivare absolut bästa köpeskilling. Det är därför man anlitar oss. För att skapa bäst förutsättningar är REDO Fastighetsförmedling helt fristående. Därmed står vi starka och kan hjälpa kunder utan att vara begränsade av kommungränser. Kombinationen av flexibilitet och lokal kunskap är i världsklass.

Säljprocessen steg för steg

Många frågar hur det går till att sälja och därför har vi gjort en enkel sammanfattning. Kontakta gärna oss på REDO Fastighetsförmedling för mer information, då det är betydligt mer som sker i processen.

1. Inledande första möte

Erfaren Fastighetsmäklare lyssnar på dina önskemål och tillsammans skapas en plan för försäljningens genomförande.

2. Informationsanskaffning

Beroende av ägandeform tas olika dokument fram (exempelvis är det stor skillnad avseende villafastighet, gårdsmiljö eller bostadsrätt).

3. Besiktning / Fotografering

Väl beprövad besiktningsman gör en genomgång av fastigheten. Det innebär trygghet för båda parter. Professionell fotograf med eventuellt drönare tar invändiga samt utvändiga bilder. 

Vid önskemål hjälper vi till med inredningstips.

4. Kontroll med bostadsrättsförening

Gäller endast lägenheter. Här tar man fram utdrag ur lägenhetsförteckningen.

5. Kartor och skogsbruksplan/arrenden etc.

Gäller främst gårdar. Här tar man fram uppgifter såsom godkända avlopp/ täckdikning/skogs- och övrig impediment avseende mark.

6. Objektsbeskrivning

Sammanställning av uppgifter som sedan kan läggas ut på olika mediekanaler och även användas i tryckt form. Ska givetvis godkännas av uppdragsgivare.

7. Visningar

Redo Fastighetsförmedling använder sig av personliga visningar. Vår ambition är att ge våra visningsgäster en hjärtlig upplevelse. Man ska vilja besöka oss igen.

8. Budgivning

En öppen budgivning där säljare enkelt följer budgivare och budhistorik. Tydlighet och noggrannhet är viktigt för oss.

9. Kontrakt

Avtal mellan säljare och köpare där man undertecknar en överenskommelse om framtida flytt. Handpeng betalas in.