Godkända värderingar

REDO Fastighetsförmedling utför värderingar för olika ändamål. Ibland kan det vara inför bodelning eller arvskifte. Oftast är det för att lägga om lån eller ta nya lån. Vi samverkar givetvis med alla banker och är godkända värderingsmän. REDO Fastighetsförmedling hjälper till med att du får rätt typ av värderingsunderlag.

Muntlig fri värdering

Vi kommer ut på plats och gör en uppskattning av värdet på fastigheten. Det kan exempelvis vara inför en försäljning nu eller på sikt. Ibland avser det en transaktion inom släkten. Man vill bara säkerställa att man har en korrekt summa. Det finns fler skäl till en enkel värdering.

Skriftlig värdering

Vi kommer ut på plats och gör en genomgång av fastigheten. Därefter utfärdas en skriftlig värdering med uppskattat värde. Denna värdering ska ligga till grund för exempelvis banklån, äktenskapsskillnad eller tvistemål. Tips, En del bankinstitut kräver att värderingsunderlag inte är äldre än 6 månader. Stäm av med oss när det är bäst att göra värderingen.